Električna servo pumpa i najčešći kvarovi

Električna servo pumpa

Električna servo pumpa Električna servo pumpa se ugrađuje na nekim tipovima vozila radi izbegavanja kanalnog kaiša i stvaranja nezavisnog servo sistema.

Ovu pumpu pogoni akumulator i sastoji se iz dva dela. Jedan deo je hidraulični, a drugi električni. Ta dva dela su međusobno povezana plastičnim adapterom koji služi da prenese mehanički rad motora i vrti osovinicu koja se okreće unutar hidrauličnog dela i stvara pritisak u pumpi.

Najčešći kvarovi hidrauličnog dela su fizička oštećenja osovine ili dotrajalost samih zaptivnih elemenata. Kod električnog dela pumpe, to jest, motora kojeg pogoni akumulator, najčešće se dešava da se istroše četkice. Takođe, česte pojave su i zujanje pumpe koje se javlja kada se oštete ležajevi na motoru servo pumpe. Prilikom preteranog opterećenja ili lošeg akumulatora dešava se da izgori nosač četkica i pumpa prestaje da radi.

Remont servo pumpe »

Jedan od kvarova je i oštećenje plastičnog adaptera koji povezuje hidraulični i električni sistem.

Posle servisa ove pumpe obavezno je sipati novo servo ulje i nikako ne vraćati staro ulje.