Pražnjenje vazduha iz servo sistema

Pražnjenje vazduha iz servo sistema

Pražnjenje vazduha iz servo sistemaVazduh koji nastaje u servo sistemu prilikom montaže servo letve, servo pumpe ili creva može stvoriti velike probleme u sistemu. Veliki broj mehaničara ne ume da isprazni vazduh iz sistema kada završi montažu letve volana ili servo pumpe ili zamenu creva, pa sam zato odlučio da malo pojasnim na koji način se to radi pravilno.

Šta god radili na servo sistemu, neophodno je sipati čisto servo ulje, a nikako ne vraćati staro, već korišćeno u sistem. Kada sipate novo ulje u posudu, vodite računa da ulje dođe do linije pored koje piše MAX (što je maksimalan nivo do kog smete da sipate ulje).

Vozilo bi tebalo podignuti od zemlje, to jest tako da prednji točkovi budu u vazduhu, kako biste lakše okretali volan. Kad se ulje sipa u sistem, neophodno je vrteti volan BEZ PALJENJA VOZILA – što više puta u jednu, pa u drugu stranu, sve dok se ulje u posudi ne smiri i prestane da izlazi vazduh iz sistema.

Šta je pritisak? Koliki je pritisak u servo sistemu? »

Kad se ulje smirilo u posudi i nema više mehurića, tek se onda upali auto. U trenutku paljenja servo pumpa će gurnuti, to jest upumpati ulje u servo sistem i jedan deo će nestati, to jest otići iz posude na dole ka servo letvi volana. Treba doliti ulje opet do maksimuma (naravno, čisto ulje), a onda još malo izvrteti volan, pa tek onda spustiti auto na zemlju.

Problemi nepravilnog pražnjenja vazduha uglavnom su zujanje servo pumpe (najviše u krajnim položajima), vibracije u volanu, kao i izbacivanje ulja na čep od posude.

Ukoliko nikako ne možete skroz da ispraznite vazduh, pokušajte da vozite auto nekoliko dana – nekad se desi da posle određenog vremena vazduh sam izađe. Ukoliko i dalje ne možete da ispraznite vazduh, možda vam je potreban servo remont.