Šta je semering i čemu služi

semerinzi

semerinzi Semering je zaptivni elemenat koji konkretno u našem slučaju služi za zaptivanje, odnosno sprečavanje curenja servo ulja iz servo letve ili servo pumpe.

Remont servo pumpe »

Radijalni osovinski zaptivači – semerinzi su zaptivni elementi koji zaptivaju medijum sa unutrašnje strane na rotirajućim mašinskim delovima (osovinama) i sprečavaju ulazak nečistoće sa atmosferske – spoljne strane.

Semerinzi se prave od metala koji je presvučen raznim tipovima guma i drugih materijala u zavisnosti od toga kakva im je primena.

Materijali od kojih se prave semerinzi su:

 1. NITRIL-GUMA (NBR)
 2. HNBR
 3. SILIKON (MVQ)
 4. VITON (FKM-Flourel)
 5. NEOPRENE (CR)
 6. ETILEN-PROPILEN DIEN KAUČUK (EPDM)
 7. STIREN BUTADIN KAUČUK (SBR)
 8. PRIRODNA GUMA (NR)
 9. POLIACETAL (POM)
 10. TERMOPLASTIČNI POLIESTER ELASTOMER (TPE)
 11. POLITETRAFLOROETILEN-PTFE
 12. POLIAMID-PA
 13. POLIOKSIMETILEN – POLIACETAL (POM)

standardni tipovi semeringaSvaki od ovih materijala se odlikuje posebnom i sebi svojstvenom otpornošću na razne uslove rada, na razne vrste ulja i maziva, na razne temperature rada….

Kod servo sistema se koriste semerinzi za visoke pritiske, odnosno semerinzi koji su otporni na visoke pritiske, povišene temperature i veće habanje.

semeringSvaki od njih se karakteriše ili obeležava sa tri dimenzije i naravno materijalom od kojeg je napravljen. Unutrašnja dimenzija semeringa, spoljna dimenzija semeringa i visina semeringa. Takođe postoje semerinzi specifičnog oblika koji imaju još neke mere i oznake.

Remont servo letve »

Za takozvano unutrašnje zaptivanje, odnosno zaptivanje na osovini koja se kreće i po kojoj semering klizi, služi usna koja se nalazi na samom semeringu oko koje se nalazi kružna opruga (feder) koji skuplja tu usnu oko osovine i samim tim sprečava curenje.