Šta je servo glava?

Servo glava

Servo glavaServo glava se koristi uglavnom kod teretnih vozila i kamiona ili nekih većih i težih vozila. U servo sistemu na nekim teretnim vozilima ili autobusima se umesto servo letve koristi servo glava koja ima potpuno drugačiji sklop od servo letve, ali sličan način rada.

Pritisak koji od servo pumpe stiže u kućište servo glave raspoređuje se na isti način kao i kod servo letve – putem razvodnika koji na sebi ima teflonske prstenove između kojih se održava pritisak. U zavisnosti od toga na koju stranu se okrene volan, razvodnik šalje pritisak sa jedne ili druge strane klipa.

Remont servo pumpe »

Razlika između letve volana i glave volana je u tome što glava volana ima klip koji u sebi ima kuglice koje šetaju po osovini koja na sebi ima već urezan put za te kuglice i na taj način preko zuba pravi prenos sile iz vodoravnog u vertikalan položaj.

Servo glava ima samo jedan kraj, za razliku od servo letve koja ima dva kraja. Na taj kraj se stavlja metalna ruka koja se vezuje za spone točkova. Radijus kretanja ruke je otprilike 90 stepeni i ona povlači spone u jednu ili drugu stranu i pomaže pri okretanju točkova.

Sila koju može da prenese servo glava je mnogo veća nego ona koju može da prenese letva volana, pa se zato upotrebljava kod kamiona, autobusa, teretnih vozila…

Najčešći kvarovi kod servo glave su curenje ulja koje nastaje pri oštećenju semeringa i takozvani luft u volanu koji nastaje ili prilikom oštećenja zuba u servo glavi ili prilikom oštećenja kuglica u klipu.

Remont servo letve volana »

Semerinzi koji se koriste za zaptivanje servo glave mnogo su većih dimenzija nego kod servo letvi i to su semerinzi za visoke pritiske. Semerinzi koji se koriste su od SBR (stiren butadin kaučuk), POM (poliacetal), TPE (termoplastični poliester elastomer) i drugih materijala koji imaju otpornost na hidraulična ulja, otpornost na kidanje i habanje u velikom temperaturnom opsegu.