Servis hidraulike

Remont hidrauličnih pumpi

Firma Aries radi servis raznih vrsta hidrauličnih pumpi koje imaju široku primenu u industriji, kao što su pumpe za podizanje rampi, pumpe za podizanje kabina na kamionima i dr.

Princip rada ovih pumpi zavisi od namene i konstrukcije same pumpe, kao i pritiska koji je potreban za njen rad. Uglavnom, kod svih tih pumpi remont je sličan remontu servo pumpe na vozilima. Prvi segment rada je, svakako, defektaža i pronalaženje uzroka kvara. Zatim sledi čišćenje sistema od nečistoće nastale od ulja koje nije menjano i na kraju se obavlja zamena svih zaptivnih elemenata pumpe i drugih neispravnih delova.

Uzroci kvarova hidrauličnih pumpi

Kod pumpi za podizanje kamionske kabine, na primer, čovek svojim delovanjem, to jest pomeranjem poluge, stvara pritisak u pumpi i podiže kabinu. Na toj pumpi najčešći kvar je zaprljanost sistema koji korisnik nije u mogućnosti da očisti, već to mora da uradi specijalizovani servis. U svakoj od ovih pumpi mora da se nalazi sito koje zadržava nečistoću i sprečava dalja oštećenja pumpe. Sito se vremenom toliko zaprlja da smanji protok ulja, pa je nemoguće ostvariti željeni pritisak.

Takođe, jedan od kvarova je unutrašnje propuštanje ulja. To je propuštanje ulja između segmenata pumpe u kojima se stvara pritisak. Taj kvar nastaje usled starosti gumica koje vremenom očvrsnu i ukrute se, pa ne zaptivaju kako bi trebalo.

Garancija

Celokupan remont hidrauličnih pumpi možete odraditi u našem servisu.
Na sve naše radove dajemo garanciju 12 meseci.

Servis hidrauličnih dizalica

Radimo servis raznih tipova hidrauličnih klipova, glava, cilindara, dizalica i hidrauličnih sistema kako za auto industriju tako i za sve druge grane industrije. Pravimo tehnička rešenja za razne probleme koji se čine nerešivim u sistemima koje servisiramo. Dajemo garanciju na svaki servisirani i ugrađeni deo od 12 meseci.

Potreban Vam je servis hidraulike ili imate neko pitanje?

Pogledajte sve naše usluge.